Een interessant kenmerk van Bitcoin is dat er maar een beperkt aantal munten van kunnen bestaan. Dit is totaal anders dan bij fiatvaluta, waar centrale banken naar believen geld kunnen bijdrukken of uit de omloop kunnen halen. Maar laten we eens goed kijken: hoeveel Bitcoins zijn er eigenlijk nu in omloop en hoeveel kunnen er uiteindelijk bestaan?

Hoeveel Bitcoins zijn er nu?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we eerst begrijpen hoe Bitcoin wordt gecreëerd. Satoshi Nakamoto schetste in 2008 in de Bitcoin-whitepaper het ontwerp van het Bitcoin-netwerk. Een van de revolutionaire aspecten van Bitcoin was het decentrale karakter ervan, waarbij geen centrale autoriteit nodig is. In plaats daarvan wordt deze rol vervuld door individuele actoren, ook wel bekend als ‘miners’.

Miners voeren verschillende taken uit, waaronder het verifiëren van transacties en het bundelen ervan in blokken die aan de blockchain worden toegevoegd. Als beloning voor hun inspanningen ontvangen miners Bitcoin. Deze beloning bestaat uit twee hoofdcomponenten. Allereerst ontvangen miners een deel van de transactiekosten die gebruikers betalen bij elke Bitcoin-transactie. Dit vormt een klein, maar constant deel van de totale beloning van miners. Het grootste deel van de beloning voor miners komt van het ontdekken van nieuwe blokken in de blockchain. Bij elke succesvol gemijnde blok worden nieuwe Bitcoin gecreëerd en toegevoegd aan de circulatie. Deze beloning is een vast aantal Bitcoin dat in het protocol is vastgelegd en verandert periodiek, ongeveer om de vier jaar. Dit proces staat bekend als de Bitcoin halving. Elke 210.000 blokken wordt de beloning per gemijnd blok gehalveerd. Bij de start van Bitcoin in 2009 bedroeg de beloning bijvoorbeeld 50 BTC per blok. Na de eerste 210.000 blokken halveerde deze beloning naar 25 BTC per blok. Momenteel, op het moment van schrijven, ontvangen miners slechts 6,25 BTC voor elk nieuw ontdekt blok.

Dit halveringsproces heeft belangrijke implicaties voor het aanbod van Bitcoin en de economische dynamiek van het netwerk. Het zorgt ervoor dat de totale hoeveelheid Bitcoin die ooit zal worden geproduceerd, beperkt blijft tot 21 miljoen. Op het moment van schrijven zijn er ruim 18 miljoen Bitcoin gemined, hoewel niet alle geminede Bitcoin daadwerkelijk in omloop zijn.

Het mysterie van verloren Bitcoin

Er bestaat een fenomeen van ‘verloren’ Bitcoin, waarbij munten permanent onbereikbaar zijn vanwege vergeten wachtwoorden of verkeerd verzonden transacties. Zo wordt geschat dat circa 3,7 miljoen Bitcoin voor altijd verloren zijn. Bovendien bezit Satoshi Nakamoto zelf een wallet met 1 miljoen Bitcoin, die onaangeroerd is gebleven sinds de begindagen van Bitcoin. Als we deze factoren in overweging nemen, is het reële aantal verhandelbare Bitcoin mogelijk slechts ongeveer 15 miljoen.

Het maximumaantal Bitcoin: 21 miljoen

Satoshi Nakamoto heeft ervoor gezorgd dat het maximale aantal Bitcoin dat kan worden gemined, 21 miljoen bedraagt. Maar zelfs met bijna 19 miljoen Bitcoin al in omloop, betekent dit niet dat we bijna alle munten hebben gemined. Vanwege het halveringsproces, zoals eerder in de blog uitgelegd, wordt verwacht dat alle Bitcoin pas in het jaar 2140 gemined zullen zijn.

Wat gebeurt er als alle Bitcoin gemined zijn?

Op het moment dat alle Bitcoin gemined zijn, zal het netwerk moeten blijven functioneren om transacties goed te keuren en te verwerken. Dit zal een significante impact hebben op verschillende aspecten van Bitcoin.

Effect op miners

De beloning voor miners bestaat momenteel uit zowel de beloning voor het vinden van een nieuw blok als de transactiekosten. Naarmate het aantal geminede Bitcoin toeneemt en de beloning per blok afneemt, zullen miners steeds afhankelijker worden van transactiekosten om winstgevend te blijven.

Effect op het netwerk

Een toename van het aantal transacties kan het Bitcoin-netwerk onder druk zetten en de snelheid ervan verminderen. Om deze uitdaging aan te pakken, zouden oplossingen zoals het Lightning Network kunnen worden geïmplementeerd om de doorvoer van transacties te vergroten en de efficiëntie van het netwerk te verbeteren.

Effect op Bitcoin als valuta

Naarmate Bitcoin volwassener wordt en alle munten gemined zijn, kan het zich ontwikkelen van een speculatieve investering tot een volwaardig betaalmiddel. Dit kan resulteren in meer stabiliteit in de koers, grotere acceptatie door regelgevende instanties en zelfs het wettelijk erkennen van Bitcoin als betaalmiddel, zoals reeds gebeurt in landen als El Salvador.